Ramnäs, M. (2023) “Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk”, LexicoNordica, (30). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844 (Set: 21 juli 2024).