Mattson, M. og Ahltorp, M. (2023) “Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk”, LexicoNordica, (30). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141843 (Set: 21 juli 2024).