Dominczak, K., Antonsen, L. og Trosterud, T. (2022) “Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok”, LexicoNordica, (29). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134774 (Set: 28 maj 2024).