Breder Birkenes, M., G. Johnsen, L. og Kåsen, A. (2022) “Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon”, LexicoNordica, (29). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773 (Set: 26 februar 2024).