Trosterud, T. (2019) “Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker”, LexicoNordica, (26). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117526 (Set: 25januar2022).