Tõnnov, M. (2019) “<em>Eesti-soome sõnaraamat</em&gt; – en lovande ny estnisk-finsk ordbok på nätet”, LexicoNordica, 0(26). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117522 (Set: 22januar2021).