Larsson, L. (2019) “En nyliberal ordlista”, LexicoNordica, (26). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117515 (Set: 30 september 2023).