Larsson, L. (2019) “En nyliberal ordlista”, LexicoNordica, 0(26). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117515 (Set: 21februar2020).