Jørgensen, P. (2018) “<em>Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog</em><br&gt;– underholdning eller seriøs ordbog?”, LexicoNordica, 0(22). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104044 (Set: 27juni2019).