Berg-Olsen, Sturla, og Kari-Anne Selvik. 2015. “Kognitiv Semantikk Og Nettverksmodellen møter Praktisk Leksikografi”. LexicoNordica, nr. 20 (maj). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/20868.