Vikør, Lars. 2000. “Ordbøker over Norske bygdemål Frå før 1814”. LexicoNordica, nr. 7 (januar). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18821.