Johansson, Monica. 2000. “Ordbildningsmönster Och Ordrepresentation I Svenska ordböcker från 1500- Och 1600-Talen”. LexicoNordica, nr. 7 (januar). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18816.