Hannesdóttir, Anna. 2000. “Ordböckernas Roll I Svenskans Grammatiska Standardisering”. LexicoNordica, nr. 7 (januar). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18814.