Trosterud, Trond. 2010. “Felles Leksikalske Ressursar for språkteknologi Og Leksikografi”. LexicoNordica, nr. 17 (januar). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18632.