Ramnäs, Mårten. 2023. “Tvåspråkiga Lexikala Svensk-Franska Resurser för Franska Som främmande språk”. LexicoNordica, nr. 30 (november). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844.