Breder Birkenes, Magnus, Lars G. Johnsen, og Andre Kåsen. 2022. “Om å Bygge En Leksikalsk Ressurs for Diakron skriftspråksvariasjon”. LexicoNordica, nr. 29 (november). https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773.