SVENS√ČN, B. Markering och ordboksstruktur. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.