BERGENHOLTZ, H.; JENSEN, S. Inddragelse af informanter ved ordbogsarbejde. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.