ROMPPANEN, B. Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till idag. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.