LARSSON, L. Vilket språk var utgångspunkten? Om ursprunget till den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.