JOHANSSON, M. Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.