HANNESDÓTTIR, A. Ordböckernas roll i svenskans grammatiska standardisering. LexicoNordica, n. 7, 1 jan. 2000.