VÅGE, O. Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk. LexicoNordica, [S. l.], n. 30, 2023. Disponível em: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850. Acesso em: 20 jul. 2024.