TROSTERUD, T. Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker. LexicoNordica, [S. l.], n. 26, 2019. Disponível em: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117526. Acesso em: 25 jan. 2022.