TROSTERUD, T. Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker. LexicoNordica, n. 26, 27 nov. 2019.