TÕNNOV, M. <em>Eesti-soome sõnaraamat</em&gt; – en lovande ny estnisk-finsk ordbok på nätet. LexicoNordica, n. 26, 27 nov. 2019.