PETZELL, E. <em>Svenska Akademiens ordbok</em&gt; på nätet. LexicoNordica, n. 24, 7 jan. 2019.