MARTOLA, N. <em>Förvaltningshistorisk ordbok</em&gt;. LexicoNordica, n. 24, 7 jan. 2019.