SIMONSEN, H. Den leksikografiske forretningsmodel. LexicoNordica, n. 24, 7 jan. 2019.