JØRGENSEN, P. <em>Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog</em><br&gt;– underholdning eller seriøs ordbog?. LexicoNordica, n. 22, 27 feb. 2018.