Nurminen, J. (2000). Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06). LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18834