Bergenholtz, H., & Jensen, S. (2000). Inddragelse af informanter ved ordbogsarbejde. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18823