Vikør, L. (2000). Ordbøker over norske bygdemål frå før 1814. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18821