Romppanen, B. (2000). Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till idag. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18820