Larsson, L. (2000). Vilket språk var utgångspunkten? Om ursprunget till den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18817