Johansson, M. (2000). Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18816