Bergenholtz, H., & Malmgren, S.-G. (2000). Forord. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18811