Trosterud, T. (2010). Felles leksikalske ressursar for språkteknologi og leksikografi. LexicoNordica, (17). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18632