Våge, O. (2023). Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk. LexicoNordica, (30). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850