H. Snaprud, M., C. Velazquez, A., Vabo, G., & Skibrek, K. (2023). Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster. LexicoNordica, (30). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846