Ramnäs, M. (2023). Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk. LexicoNordica, (30). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844