Mattson, M., & Ahltorp, M. (2023). Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk. LexicoNordica, (30). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141843