Breder Birkenes, M., G. Johnsen, L., & Kåsen, A. (2022). Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon. LexicoNordica, (29). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773