Lauvstad, H. (2021). Rapport fra styret for Nordisk forening for leksikografi. LexicoNordica, (28). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129597