Lundblad, C.-E. (2021). Minnesord om Hans Jonsson. LexicoNordica, (28). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129596