Blensenius, K., Holmer, L., & Sköldberg, E. (2021). SAOL 14 som rättesnöre – diskussion kring den senaste upplagan. LexicoNordica, (28). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129587