Berg-Olsen, S., & Hannesdóttir, A. H. (2020). Kontroversiella ord i nordiska ordböcker. LexicoNordica, (27). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123213