Trosterud, T. (2019). Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker. LexicoNordica, (26). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117526