Lima, G. (2019). <em>NE:s stora italienska ordbok</em> - ny og utvidet utgave av den største ordboken mellom svensk og italiensk. LexicoNordica, (26). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117517