Blensenius, K. (2019). Valens- eller konstruktionsuppgifter: redovisningar av aspektuella konstruktioner i några svenska ordböcker och i en dansk. LexicoNordica, (24). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111857